El servei de ASSESSORIA està orientat a PIMES, Administradors de Finques i Comunitats de Propietaris. Deixeu-vos assessorar per experts, el nostre dia a dia consisteix a gestionar problemes .

Hi ha decisions difícils d’adoptar i que suposen un gran impacte econòmic o responsabilitat, és el moment de recórrer a un assessorament experimentat en Recursos Humans i Gestió Operativa de Serveis .

Gestionem la externalització del servei, ens fem càrrec de la desvinculació dels seus empleats , que poden passar a ser els nostres amb caràcter general, alliberant-los de càrregues i responsabilitats .

Establim uns processos de treball prèviament consensuats amb vostès, que han de complir-se, i per això fem el adequat seguiment .

Establim plans d’arrencada i de supervisió amb els que el servei funcionarà correctament, i adoptar, si cal, les mesures correctores oportunes.

PRESTACIONS INCLOSES

  • Presa de dades / detecció de necessitats.
  • Definició de l’encàrrec.
  • Anàlisi de necessitats, empleats propis o empresa de serveis?.
  • Organització del servei (tasques, horaris, etc.)
  • Externalització de servei. Passar de l’empleat propi a empresa de serveis. Ens fem càrrec dels seus empleats.
  • Gestió desvinculació dels empleats en cas de no desitjar la seva continuïtat.
  • Successió d‘empleat per jubilació de l’actual.
  • Negociació i gestió d’acomiadaments.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació