Els nostres processos de selecció són dissenyats a la mesura de les seves necessitats.
En primer lloc ens dediquem a “estudiar” la realitat de l’empresa, perquè posteriorment, puguem “encertar” la idoneïtat del perfil, i ajustar molt millor l’adequació de les persones proposades.

PRESTACIONS INCLOSES

 • Presa de dades / detecció de necessitats.
 • Definició de l’encàrrec.
 • Reclutament.
 • Entrevistes.
 • Proves psicotècniques.
 • Proves d’idiomes.
 • Proves de camp (pràctiques).
 • Anàlisi candidatures.
 • Obtenció de referències.
 • Redacció i presentació d’informes al client.
 • Presentació de candidat finalista al client.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació