EL NOSTRE COMPROMÍS DE SERVEI

La nostra manera d’entendre la transparència, es fonamenta en aclarir, des d’un inici, el que poden esperar de nosaltres.
Sense lletra petita, sense sorpreses, sense decepcions.

 • RESPONSABILITAT CIVIL

  Els nostres serveis compten amb una assegurança de responsabilitat civil de, almenys, 300.000 €.

 • SEGURETAT LEGAL

  Tots els nostres treballadors es troben d’alta a la Seguretat Social , amb registre de jornada treballada, formació en Prevenció de Riscos Laborals , Certificat d’Inexistència d’Antecedents de Delictes de Naturalesa Sexual, i un Conveni Col·lectiu d’Empresa , que garanteix un marc legal adequat a les necessitats.

 • QUALITAT

  És essencial per a nosaltres la satisfacció dels nostres clients, per això prestem especial atenció, facilitant la
  participació a través de enquestes de satisfacció . D’altra banda, el nostre personal és format de manera transversal en Prevenció, Atenció al públic, Primers auxilis o Equips DEA , entre d’altres cursos de formació tècnica.

 • FLEXIBILITAT

  Adaptem els serveis a les seves necessitats. Ampliacions o reduccions de servei, substituïm al treballador si no s’adequa al servei . També podem quedar-nos amb el seu personal , incorporant-se a la plantilla de ANTADD a tots els efectes i passant vostès a gaudir de la condició de clients en lloc d’haver de gestionar directament als treballadors.

 • SUPERVISIÓ

  Gestionem la presència i puntualitat de l’entrada, sortida, o rondes de control i tasques dels nostres col·laboradors, amb l’ajuda de la tecnologia de geolocalització . De la mateixa manera, verifiquem nostre pla de supervisió.

 • AGILITAT

  En 24h responem a totes les peticions dels nostres clients, pressupostos, consultes, reclamacions, etc …

 • TARIFA VARIABLE

  Si ho desitgen, a més de les tarifes convencionals, comptem amb la tarifa variable, en la qual el client intervé en la definició de les quotes a pagar, a través dels resultats de les enquestes de qualitat que ell mateix emplena, de manera que, en funció de la seva satisfacció la tarifa pot variar. Sí, el preu el posen vostès!

 • SENSE HIPOTEQUES

  El nostre conveni d’empresa no contempla la permanència o subrogació del treballador, d’aquesta manera, si el client no està satisfet pot sol·licitar el canvi d’empleat, o canviar d’empresa proveïdora, però mai es trobarà “hipotecat” per uns drets laborals que li impedeixin triar a qui vol tenir treballant a “casa”.