Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

 

Denominació social: INICIA FACILITY SERVICES

Número de identificació fiscal: B-66299009

Dades d’inscripció en el registre mercantil: INICIA FACILITY SERVICES, societat limitada. Inscrita al Registre Mercaltil de Barcelona, incripción 1, tomo 44330, llibre 0, foli 125, secció 0, fulla 1. 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa INICIA FACILITY SERVICES amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions: L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre INICIA FACILITY SERVICES i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

Política de Privacitat

Tota comunicació amb INICIA FACILITY SERVICES per qualsevol mitjà, com les seves adreces de correu electrònic o dels formularis presents en aquest ‘web site’ ‘, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat d’INICIA FACILITY SERVICES.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb els disposat al respecte en la legislació aplicable, mitjançant comunicació escrita, marcant l’opció LOPD del formulari de contacte.