Responsabilitat Social Corporativa

Una empresa és socialment responsable quan en el seu procés de presa de decisions valora l’impacte de les seves accions en la comunitat, els treballadors i en el medi ambient.
Utilitzem productes ecològics com a mesura de protecció del medi ambient.

En ANTADD donem un pas endavant col·laborant com a socis d’UNICEF, donant el 2% del nostre benefici empresarial, ja que no hem d’oblidar que els nens, a més de ser el futur, són els més vulnerables.

Un altre aspecte important sobre el qual es recolza la nostra política de retorn de benefici a la societat, són els protocols de gestió del capital humà, en els quals vetllem per la igualtat d’oportunitats.