El servei de EMERGÈNCIES durant les 24 hores els 7 dies de la setmana, la solució oportuna que oferim exclusivament per als nostres clients. Al seu costat quan més ho necessita.

 • Fontaneria: fuites d’aigua
 • Electricitat: curtcircuits i fallades elèctriques
 • Serralleria i persianes: obertures i tancaments
 • Persianes de locals: obertures i tancaments
 • Fusters: tancaments urgents
 • Sanejaments: desembussos en comunitats i comerços

  PRESTACIONS INCLOSES

 • Recepció incidència al centre de trucades.
 • Obertura d’incidència.
 • Atenció d’avaries i resolució.
 • Seguiment fins a tancament d’incidència.
 • Enquesta satisfacció després de cada actuació.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació