El Nostre Conveni

El nostre conveni ens ajuda a gestionar el dia a dia, atenent les peculiaritats dels serveis i donant respostes àgils.

Seguretat legal per centrar-nos en els nostres clients.

 • VIGÈNCIA

  Fins al 31/12/2021 disposem d’un marc laboral negociat a través del nostre Conveni Col·lectiu d’Empresa, a partir de 2022, i mentre es negocia un nou acord, la renovació tindrà lloc de manera automàtica anualment.

 • JORNADA

  40 hores setmanals de dilluns a diumenge (1826 hores anuals), amb els descansos legalment establerts.

 • FLEXIBILITAT

  Se acuerda la distribución irregular de la jornada en función de las necesidades del servicio, pudiendo ajustar mejor, de este modo, la prestación efectiva del servicio y sus necesidades estacionales.

 • PUNTUALITAT

  Gestionem la presència i puntualitat de l’entrada, sortida, o rondes de control dels nostres col·laboradors, amb l’ajuda de la tecnologia de geolocalització. De la mateixa manera, verifiquem nostre pla de supervisió.

 • VACANCES

  Excloem del calendari de vacances aquelles dates crítiques per als nostres clients, en què es necessita comptar amb l’equip titular.

 • PERÍODE PROVA

  Disposem de 3 mesos per provar als nostres nous col·laboradors, temps suficient per a la correcta adaptació al servei.

 • QUALITAT

  Vinculem el Plus Qualitat dels nostres col·laboradors als resultats de les enquestes de qualitat realitzades als nostres clients, traslladant, d’aquesta manera, la importància que donem a la satisfacció del client.

 • PERMANÈNCIA

  El nostre conveni d’empresa no contempla la permanència o subrogació del treballador, d’aquesta manera, si el client no està satisfet pot sol·licitar el canvi d’empleat, o canviar d’empresa proveïdora, però mai es trobarà “hipotecat” per uns drets laborals que impedeixin aquesta substitució.