El servei de atenció al públic pot realitzar-se en posicions d’informació, recepció, gestió punt de venda (GPV), entre d’altres. La nostra millor somriure treballant per a vostè.
Dissenyem amb vostès. El perfil requerit, després analitzar les seves necessitats, incloent les funcions a realitzar , els coneixements, experiència, idiomes, etc.

Tot això recollit en el manual de procediment del servei.

L’externalització del servei d’Atenció al Públic, visites i / o trucades, suposa que puguin centrar els esforços en el seu “core business” i reduir costos fixos , amb plenes garanties de qualitat i seguiment constant.

PRESTACIONS INCLOSES

  • Recepció, orientació i informació de visitants, trucades i / o correu electrònic.
  • Comprovació i control de l‘estat d’instal·lacions generals.
  • Obertura i tancament d’accessos. Encesa i apagada de llums.
  • Preparació de sales de reunions.
  • Classificació i repartiment de correspondència.
  • Recepció de paqueteria. Consigna. Taquilles.
  • Recepció de correu certificat.
  • Emissió de trucades segons instruccions del client.
  • Altres tasques administratives.
  • Actuació davant de situacions d’emergència i evacuació.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació