El servei de SUPERVISIÓ està orientat a Administradors de Finques i Comunitats de Propietaris.
Vostè rep el servei, nosaltres ho supervisem i tenim cura de la qualitat.

Els seus empleats tenen molta antiguitat ?

Un excés de confiança , forjat amb el pas del temps, fa difícil separar aspectes personals dels professionals?

Els seus empleats no compleixen amb els seus horaris i / o tasques , estan més pendents del mòbil o altres entreteniments que de les seves responsabilitats?

No és tan estrany, amb el temps es genera un clima de confiança , que mal gestionat es tradueix en el deteriorament del servei i la relació.

Deixi la supervisió dels seus empleats en mans de professionals amb gran experiència, habituats a gestionar tot tipus de situacions.

PRESTACIONS INCLOSES

 • Presa de dades / detecció de necessitats.
 • Definició de l’encàrrec.
 • Presentació del supervisor al treballador.
 • Confecció d’instruccions de treball.
 • Formació sistema marcatge entrada/sortida.
 • Visites periòdiques de supervisió.
 • Emplenar check-list sobre realització tasques.
 • Reportar informe periòdic.
 • Proposar mesures disciplinàries.
 • Seguiment absentisme.
 • Prevenció Riscos Laborals.

PRESTACIONS OPCIONALS

Vull més informació